ברוכים הבאים לYour College

  מלגות לתואר שני

  מה את/ה מחפש/ת?

  סה"כ מוסדות: 0

  מלגות לתואר שני

  בשונה ממלגות לתואר ראשון, מלגות רבות מתנות את הזכות ליהנות מהן מממוצע ציונים גבוה (מלגות למצטיינים) מצבירת מספר מסוים של שעות אקדמיות וסף מסוים של הכנסה (נמוכה).

  יש עיריות שמעניקות מלגות לסטודנטים בני העיר, מלגות למעגלי סטודנטיות ונשים, מלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית, מלגה למחקר ומחשבה ציונית, מלגות לסטודנטים לוחמים המשרתים במילואים ועוד.

  חלק ניכר מהמלגות לתואר שני ניתנות לסטודנטים שלומדים בתכניות מחקריות עם כתיבת תזה. המלגה ניתנת על פי הצטיינות במחקר או לפי תחום מחקר מסוים שעונה לדרישות הסף של הקרנות השונות. חלק מקרנות המייעדות את כספן לסטודנטים בתואר השני מייחדות חלק מכספן למלגות קיום.

  מתוך מאות (רבות) של גורמים ומוסדות המעניקים מלגות לסטודנטים, יש כמה עשרות שמעניקות ללימודי תואר שני ודוקטורט. חלקן הן קרנות שמעניקות לזכאים מלגות המלוות אותם במשך כל מסלול הלימודים, לרבות התואר השלישי.

  עבור סטודנטים רבים, המלגות אינן מותרות אלא תנאי הכרחי ליכולתם להמשיך ללמוד ולסיים את לימודיהם. המאפיין חלק ניכר מהמלגות לתואר השני המוענקות על בסיס הצטיינות לימודית הוא אי-התנייתן בהתנדבות, כך שהסטודנטים יכולים להשקיע את כל זמנם בלימודים ובעבודה לפרנסתם, ככל שלימודיהם מותירים להם זמן.

  כדי להימנע ממפח נפש, חשוב לקרוא היטב את תנאי הסף הנדרשים להגשת הבקשה למלגה, כדי לא להידחות או להיפסל בגלל אי עמידה בהם. בהצלחה!

  נגישות